ดูทั้งหมด  

จับกระแส

คนนครพนมร้องนายกฯ แก้ปมที่ดิน ‘โคกภูกระแต-ดงคัดเค้า’ จี้ชดเชยเขตเศรษกิจพิเศษต้องเป็นธรรม

ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และชาวบ้านผู้เดือดร้อนกรณีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลงที่สาธารณประโยชน์ดงคัดเค้า ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงนายกฯ - กระทรวงมหาดไทย - ศูนย์ดำรงธรรม 28 ก.ย. 2559 เวลา 10.00 น. ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านจากบ้านห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และตัวแทนชาวบ้านผู้เดือดร้อนกรณีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลงที่สาธารณประโยชน์ดงคัดเค้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

ดูทั้งหมด  

บล็อก

ดูทั้งหมด  

รายการโทรทัศน์